Ayten Kargın’ın ev işverenleri ile SGK aleyhine açtığı hizmet tespit davasının ikinci duruşması 20. İş Mahkemesinde görüldü

Açıklamalarımız, Basında Ev İşçileri, Ev İşçileri Ne İstiyor, Sendikadan Haberler, Videolar


 

13 yıl boyunca aynı evde ev işçiliği yapmış ancak bir gün dahi sigortası yapılmamış olan Ayten Kargın’ın sigortasız çalıştığı yılların ve hiçbir iş güvenliği tedbiri olmadığı için bozulan sağlığının hesabını sormak üzere açtığı iş tespit davasının ikinci duruşması Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada taraflarının tanıkları dinlendi. Tanıkların verdikleri ifadeler ile Ayten Kargın’ın iş tespiti yapılmış oldu. Bir sonraki duruşma, davalı tarafın tanığının dinlenmesi ve site yönetiminden istenen müzekkerenin beklenmesi için 18 Kasım 2014’e (Saat 10:15) ertelendi.

Duruşmanın ardından bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya taşeron olarak çalışan ve 3 aydır maaşlarını alamadıkları için 4 gündür grevde olan adliye işçileri ve Petrol-İş’ten Necla Akgökçe de destek verdi. Açıklamanın ardından söz alan Ayten Kargın, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti ve mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Basın Açıklamasından görüntüler için lütfen tıklayın:

Ayten Kargın Kimdir?

Ayten Kargın bir ev işçisi ve aynı zamanda İmece Ev İşçileri Sendikası genel başkanı. 2003’de ev işverenlerine ait ev işyerinde ev işçisi olarak çalışmaya başlamıştı. Ayten, hiçbir sigortası olmadan çalıştığı 13 yıl içerisinde birçok meslek hastalığına yakalandı. Dizinde aşınmalar oldu. Ayten davasını açtığı 2014 tarihinde halen çalışıyordu. Dava dilekçesinin işverenine ulaşmasının hemen ardından ise işine son verildi. Sigortasının yapılması talebiyle başlayan mücadelesi onu sendika başkanlığına kadar götürdü. Hakkını aramak üzere İmece Kadın Dayanışma Derneğine başvuran Ayten, sigorta davasını açtı ve aynı zamanda İmece Ev İşçileri Sendikası’nın da kuruluş çalışmalarında görev aldı ve 15 Haziran 2014’te yapılan sendika genel kurulunda sendikanın genel başkanlığına seçildi.

Bu Dava Neden Önemli?

Bu dava yıllarca sigortasız çalışan on binlerce ev işçisinin aklından ve yüreğinden geçen emekli olma hayalinin somutlanmış halidir. Bu sebeple kazanılacak her gün, ev işçilerinin var olma mücadelesinde kazanılmış bir gündür. Böyle davaların çoğalması, ev hizmetlerinin İş kanunu kapsamına alınmasını, sigortalamanın kolaylaştırılmasını ve ev işçilerinin de emekli olabilmesini sağlamak için çok önemli bir mücadele alanı olacaktır. Bu dava, 13 yıllık kaybolan hakları için iş tespit davası açarak hukuk mücadelesi başlatan Ayten Kargın şahsında tüm ev işçilerinin geçmişe yönelik sigorta haklarını kazanmaları için bir umut ışığı olacaktır.

İmece Ev İşçileri Sendikası olarak tüm ev işçilerinin geçmiş çalışma sürelerinin görmezlikten gelinmemesi, üstünün örtülmemesi için mücadele yürütüyoruz ve yasal eksikliklerin bedelinin ev işçilerine ödetilmesine karşı çıkıyoruz. Torba Yasa Tasarısında ev işçilerinin sosyal güvenlik haklarını düzenleyen maddelerine karşı eleştirilerimizi pek çok kereler dile getirdik. Torba yasada ev işçilerinin iş yasası ve iş güvenliği yasası kapsamına alınması konusunda hiçbir gelişme yok, 10 günden az çalışan ev işçilerinin sigorta hakkı da gasp ediliyor ve bir milyonu aşkın ev işçisinin yıllardır  güvencesiz, sigortasız çalıştırılmalarına dair kaybedilen hakları telafi edici hiçbir çözüm de getirilmiyor. Bu nedenle torba yasanın ev işçilerinin talepleri doğrultusunda düzenlenmesini talep ediyoruz ve bu doğrultuda http://www.change.org’da bir imza kampanyası başlattık.

İmece Ev İşçileri Sendikası

4/9/2014

ayten kargın dava 4_küçükayten kargın dava1_küçük

Reklamlar

Ev İşçisi Ayten Kargın Kaybolan Yıllarını Geri İstiyor

Duyurular

BqKweyZIAAAZbhT (1)

Ev işçilerine dair düzenlemelerin de olduğu torba yasa TBMM’den geçmeyi beklerken ev işçisi Ayten Kargın bütün ev işçilerine örnek olacak bir hukuk mücadelesini başlattı. Torba yasada ev işçilerinin iş yasası ve iş güvenliği yasası kapsamına alınması konusunda hiçbir gelişme bulunmadığı gibi 10 günden az çalışan ev işçilerinin sigorta hakkı da gasp ediliyor. Ayrıca  bir milyonu aşkın ev işçisinin yıllardır  güvencesiz, sigortasız çalıştırılmalarına  dair kaybedilen hakları telafi edici hiçbir çözüm de getirilmiyor.

13 yıllık kaybolan hakları için İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde iş tespit davası açarak hukuk mücadelesi başlatan Genel Başkanımız Ayten Kargın, bütün ev işçilerini  geçmişe yönelik sigorta haklarının üstünün örtülmemesi için seslerini yükseltmeye çağırıyor.

İmece Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın 13 yıl boyunca aynı evde ev işçiliği yapmış ancak bir gün dahi sigortası yapılmamış bir ev işçisi. Ayten kargın mahkemede  “Şimdi bana kaybolan yıllarımı verin” diyecek. Ayten Kargın davası benzer durumda olan on binlerce ev işçisi için umut yaratacak bir davadır. Duruşmanın ardından bir basın açıklaması yapılacaktır.

İmece Ev İşçileri Sendikası

 

İstanbul Anadolu Adliyesi

Tarih: 4 Eylül 2014 Perşembe

Saat: 13:30

 

 Basın Açıklaması Yer: İstanbul Anadolu Adliyesi önü

4 Eylül 2014 Perşembe

 

 

Torba Yasanın Düzeltilmesi için Kampanya Başlattık

Açıklamalarımız, Duyurular, Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş, Ev İşçileri Ne İstiyor, Sendikadan Haberler

BqKqvdaIIAA5mE9

İmece Ev İşçileri Sendikası olarak torba yasa tasarısındaki ev işçileri ile ilgili maddelerin ev işçilerinin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi için bir imza kampanyası başlattık. 41 kadın ve emek örgütünün de desteklediği kampanyaya imza vermek için lütfen aşağıdaki  linki tıklayın

https://www.change.org/p/tbmm-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-torba-yasa-tasar%C4%B1s%C4%B1ndaki-ev-i%C5%9F%C3%A7ileri-ile-ilgili-maddeler-ev-i%C5%9F%C3%A7ilerinin-talepleri-do%C4%9Frultusunda-d%C3%BCzenlensin

Göçmen Ev İşçileri Yalnız Değildir

Açıklamalarımız, Basında Ev İşçileri, Sendikadan Haberler

göçmen ev işçileri yalnız değildir

Hürriyet Gazetesi’nden Burcu Purtal Uçar’ın haberine göre İstanbul’da çocuk bakıcılığı yapan Özbek ev işçisi Dilnoza, işvereninin saldırısına uğradı. Haberde büyük bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilen işveren N.G.’nin Dilnoza’yı yumrukladığı ve demir çubukla dövdüğü ve kollarını kırdığı ifade ediliyor. Dilnoza ne yazık ki tek değil. Türkiye’de çok sayıda göçmen ev işçisi kölelik koşullarında çalışıyor. Sayıları yüz binleri bulduğu tahmin edilen göçmen ev işçilerinin yaşam koşulları sınır dışı edilme riski nedeniyle daha da ağırlaşıyor. İzinsiz ikamet ve kaçak çalışma göçmen ev işçilerini tümüyle ajanslara ve çalıştıkları eve bağımlı kılıyor. Hiçbir hakka sahip olmayan göçmen ev işçileri işverenlerin sömürüsüne maruz kalıyor. Çalıştıkları evlerde kolayca işi terk etmesinler diye pasaportlarına el konuluyor, maaşlarının bir kısmı işten ayrılıncaya kadar kendilerine verilmiyor, gidecek yerleri olmadığından uzun iş saatlerine ve ağır işlere itiraz edemiyorlar. Ağrılıklı olarak yatılı çalıştıkları için mesai kavramı kayboluyor ve çalışma süreleri çok uzun hale geliyor;  gece-gündüz işverenin hizmetine hazır olmak zorunda kalıyorlar. İş yükleri ağır, özel hayat mahremiyetleri fazlasıyla sınırlı, ücretleri düşük ve sosyal yardımlardan yoksun durumdalar. Yetersiz beslenme ve barınma koşulları hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bunların yanı sıra göçmen ev işçileri çalıştıkları evlerde cinsel saldırı ve şiddet riskiyle, sokakta rüşvet ve polis baskısı ile yüz yüzeler. Onlar için dışarıda dolaşmak da tehlikeli olduğundan haftalık izinlerini bile kullanamıyorlar. Vize sorunu nedeniyle yıllarca memleketine gidemeyen, Türkiye’de çocuk doğurup kaçak olduğundan çocuğunu okula yazdıramayan pek çok göçmen işçi bulunduğu biliniyor.

 Göçmen ev işçilerinin karşı karşıya kaldıkları bu sorunların en önemli kaynağı kayıt dışı çalışmadır. Göçmen ev işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için öncelikle göçmen ev işçilerini “kaçak”, “yasa dışı” gibi ifadelerle onları suçlu gibi gösteren Türkiye’deki mevcut sistemden vazgeçilmelidir. Yasal izinlerin verilmesi kolaylaştırılmalıdır. Çalışma iznini ev işvereninin kefilliğine bağlayan mevcut sistem, işçileri işverenlere bağımlı kılmaktadır. Bu nedenle göçmenlerin ikamet ve çalışma izinlerine işverenlerinden bağımsız olarak başvurabilmesi sağlanmalıdır. Buna ek olarak çalışma izinlerinin ev hizmetleri ile sınırlandırılması uygulamasından vazgeçilmelidir. Göçmen ev işçilerinin maruz kaldıkları şiddet ve taciz olayları konusunda bilgi ve destek alabilecekleri çok dilli hizmet veren birimler ve bilgi hatları oluşturulmalı, ev işçileri bu tip durumlarda neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Kayıt dışı olarak çalışan göçmen işçilerin izin alma süreçleri hızlandırılmalı ve göçmen ev işçilerine insana yakışır iş ve yaşam koşulları sağlanmalıdır.

Biz, Türkiyeli ya da göçmen tüm ev işçileri için insana yakışır iş talep ediyoruz. Ev işçisi kardeşimiz Dilnoza İstemova’nın maruz kaldığı şiddetin sorumlularının yargılanması sürecinin takipçisi olacağız. Göçmen ev işçileri yalnız değildir.

 

İmece Ev İşçileri Sendikası

 07.08.2014

Ev İşçileri Kölelik Yasasına Hayır Dedi!

Açıklamalarımız, Sendikadan Haberler, Videolar

22 temmuz torba yasa 122 temmuz torba yasa 2

 

İmece Ev işçileri Sendikası olarak torba yasa adı altında bize dayatılan kölelik koşullarına hayır demek için SGK İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Açıklamayı İmece Ev İşçileri Sendikası Yöneticisi Nuray Akkaya okudu. Eyleme sendikalar ve kadın örgütleri de destek verdiler.

Basın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Ev işçilerine kölelik yasasına karşı mücadelemizi destekleyen kurumlar şunlardır:

Amargi İzmir

Ankara Feminist Kolektif

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

DİSK Emekli-Sen Aksaray 3 No’lu Şube

DİSK Kadın Komisyonu

Emekçi Hareket Partili Kadınlar

Emekliler Dayanışma Sendikası

EMEP’li Kadınlar

Eşitlik İzleme Kadın Grubu- EŞİTİZ

Eşit Yaşam Derneği

FİLMMOR

GENEL-İŞ Sendikasından Kadınlar

Gökkuşağı Kadın Derneği

Halkevci Kadınlar

HDK Kadın Meclisi

İmece Ev İşçileri Sendikası

İmece Kadın Dayanışma Derneği

İnsan Hakları Derneği Kadın Hakları Komisyonu

İstanbul Feminist Kolektif 

İstanbul KESK Kadın Meclisi

İşçi Demokrasisi Partisi’nden Kadınlar

Kadın Çalışmaları Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Kadın Emeği Kolektifi

Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Planlamacılar ve Teknik Elemanlar

KAMER Vakfı

Kampüs Cadıları

KEİG Platformu

Mor Dayanışma

ÖDP’li Kadınlar

Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi

Sosyalist Kadın Meclisleri

SYKP İstanbul İl Kadın Meclisi

TMMOB’li Kadınlar

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Yeni Demokrat Kadın

Yeşil Sol Kadınlar